soopstenie-do-mediumi

ВИНЕР ЛАЈФ ОСТВАРИ ДОПОЛНИТЕЛНА ДОБИВКА ЗА СВОИТЕ КЛИЕНТИ ВО 2015 ГОДИНА

Како резултат на успешното работење во 2015 година, Управниот одбор на компанијата за животно осигурување Винер Лајф донесе одлука на своите клиенти да им препише добивка во вкупна вредност од 1.078.231 денари, што преставува во просек 1% од износот на инвестираните средства на секој клиент.

Благодарение на успешните инвестициските вложувања изминатата година направени во средства со поголема просечна каматна стапка од онаа која се користи во калкулацијата на производите, Винер Лајф успеа да оствари добивка која ќе им биде исплатена на сите клиенти кои што имаат активна полиса за животно осигурување од три или повеќе години, односно што склучиле договор за животно осигурување во 2011 и 2012 година и ги платиле сите доспеани премии со што се стекнале со право на учество во добивката. Парите од очекуваната добивка ќе бидат евидентирани на сметките на клиентите и заедно со останатите акумулирани добивки во текот на годините на траење на осигурувањето ќе им бидат исплатени по истекот на осигурувањето.

Иако компаниите за осигурување на живот не се обврзани да пресметуваат и препишуваат учество во добивката, Винер Лајф ја продолжува традицијата секоја година на своите клиенти да им обезбеди учество во добивката.

ЗА ВИНЕР ЛАЈФ и VIG

ВИНЕР ЛАЈФ Осигурување е осигурителна компанија која е дел од австриската  групација VIG, една од најголемите осигурителни групации во Централна и Источна Европа, составена од над 50 компании во 25 земји, со 25 илјади вработени, повеќе од 20 милиони задоволни клиенти и традиција преку 190 години во осигурителниот бизнис. Групацијата е рангирана со „А+“ според Standard & Poor’s, што е показател за безбедноста и сигурноста што ја имаат нејзините осигуреници.

Kако дел од оваа моќна осигурителна групација, Winner Life се придржува до строгите и прецизни австриски деловни принципи, нудејќи широк избор на осигурителни производи што овозможуваат секој клиент да добие животно осигурување што најмногу одговара на неговите потреби, нудејќи финансиска сигурност, додека конзервативното управување во согласност со законските одредби гарантира целосна безбедност на инвестираните средства.