neptun

Соработка на Винер Лајф и Нептун Македонија

А.Д. за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ-Виена Иншуренс Груп- Скопје како застапник на интересите на своите клиенти, склучи договор за деловна соработка со компанијата НЕПТУН МАКЕДОНИЈА.
НЕПТУН МАКЕДОНИЈА на сите наши клиенти кои плаќаат бруто годишна полисирана премија повисока од €750 годишно издава Corporate Card која овозможува голем број екслузивни бенефиции како бесплатна премиум испорака, 60 дена тест период на купените производи, стекнување со поени и вредносни ваучери, пристап до посебни понуди, настани и презентации и постојана поддршка.