МЕНАЏМЕНТ

» УПРАВЕН ОДБОР

DarkoProfile

г-дин Дарко ДедиќПретседател на Управен одбор

Дарко Дедиќ е роден на 17ти јуни, 1971 година во Скопје.
Своето високо образование го има стекнато на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје на катедрата за Банкарство и Сметководство. Како амбициозна млада личност…

BerndProfile

г-дин. Бернд АхацЧлен на Управен одбор

Бернд Ахац е роден 1973 година во Австрија.
Своето образование го има стекнато на Универзитетот Alpen Adria Universitat Klagenfut
во Австрија каде се стекнал со титулата доктор на науки од областа на трговија…

MartinProfile

г-дин. Мартин ТеовЧлен на Управен одбор

Мартин Теов ја гради својата
кариера во продажба веднаш по дипломирањето,
почнувајќи од 2002 година како брокер за недвижности.
Од 2002 до 2005 година во своето прво работно искуство работи како брокер
за недвижности, работејќи исклучиво со ексклузивни имоти и клиенти…

» НАДЗОРЕН ОДБОР

Габор Лехел
Претседател на Надзорен Одбор

Јохан Гиртл
Член на Надзорен Одбор

Викторија Јовановска
Независен член на Надзорен Одбор

Кликни ако сакаш да ја прегледаш продажната структура на Winner Life