ПРОДАЖНА СТРУКТУРА

» ВНАТРЕШНА МРЕЖА

marko-crno-belo

г-дин Марко ДамевскиМенаџер за продажба

Марко Дамевски е роден на 20ти декември, 1976 година во Скопје.
Својата професионална кариера ја започнува веднаш по дипломирањето
во 2001 година во Извозна и Кредитна банка АД Скопје….

Кликни ако сакаш да ја прегледаш структура на УО - Winner Life