РЕСТОРАНИ И КЕТЕРИНГ

Galakujna

Орце Николов бр.110 (Дебар Маало)
1000 Скопје

www.galakujna.mk
Телефон: 078 361 067

10%

 

Tomcesofka

Градски Парк, ул. Ленинова бр. ББ
1000 Скопје
www.tomcesofka.com

Телефон: 02 311 72 50

 10%

 

Kancelarija

Орце Николов бр.110 (Дебар Маало)
1000 Скопје

FB-  Гостилница Канцеларија
Телефон: 02 3111 211

10%

 

Dion

Кеј 13 Ноември
1000 Скопје
www.dion.com.mk
Телефон: 02 3101 030

15%

 

 

Idadija

Дебар Маало
1000 Скопје

FB-Idadija M-Deni Gradska Kafana
Телефон: 02 3124 252

 10%