Life-Invest

ЛАЈФ ИНВЕСТ

ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје е Друштво за управување со инвестициски фондови, дел од ВФП Групацијата со седиште во Грац, Австрија основана 1985 години. Друштвото само во Р. Македонија има над 44 милиони евра средства под управување заклучно со јуни 2020 година. Дополнително Друштвото е коосновач на друштва за управување со фондови во Србија, Албанија и Босна и Херцеговина.

Со вложување средства во Лајф Инвест не само што го осигурувате вашиот живот, туку имате можност да добиете и многу поголем профит за парите што ги вложувате.

logo wvp premium invest hm

ВФП Премиум Инвест е најголемиот акциски фонд во Р. Македонија според нето инвестирани средства. Фондот е професионално управуван, широко диверзификуван со над 120 компании во своето портфолио. Политиката на фондот е инвестирање во големи мултинационални реномирани “Blue Chip” компании со добра фундаментална вредност и изгледи за раст. При инвестирање на средствата во овој фонд се применува долгогодишното знаење и искуство на ВФП Групацијата од Австрија. Портфолиото на овој фонд е добро диверзификувано, односно компаниите во фондот се од различни сектори и региони со цел намалување на ризикот на фондот. Дел од компаниите во кој овој фонд инвестира се: Nestle, Apple, Microsoft, Walt Disney, L’Oreal SA, Adidas, Roche Holding и др.

Корисни линкови

Македонска берза АД Скопје

ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје

Што добивате со Лајф Инвест?

 • Штедна функција, осигурување и
  инвестиција за Вас и Вашето семејство
 • Поголеми добивки од кој било друг производ
  на осигурителниот пазар во Р. С. Македонија
 • Сами ја бирате висината на осигурената сума
 • За успешното инвестирање и оплодување
  на Вашите средства се грижат експерти во
  својата област
 • Можност за дополнително осигурување
  од незгода
 • Можност за дополнително осигурување во случај на операции
 • Дневен надомест за болнички денови
 • Вредноста на вашата инвестиција е заштитена
  со валутна клаузула
 • Осигурувањето важи 24/7 насекаде во светот
УСЛОВИ:
 • Минималната годишна уплата изнесува
  300 евра
 • Овој продукт е наменет за секое лице на
  возраст од 1465 години
 • Времетраењето на осигурувањето може
  да биде од 15 до 25 години
 • Максималниот период на траење на ова
  осигурување е до навршени 75 години на клиентот
 • Како договорувач на осигурувањето, освен
  физички лица, може да се јават и правни лица
 • Начин на плаќање: еднократно и повеќекратно
  (квартално, полугодишно и годишно)

ПОВОЛНОСТИ НА ПРОДУКТОТ

 • Промена на висината на годишната уплата
 • Промена на начинот на плаќање
 • Капитализација (замрзнување на полисата)
 • Мирување од една година
 • Откуп на полисата (повлекување на средствата)

КАЛКУЛАТОРОдберете производ: