Life-Invest

ЛАЈФ ИНВЕСТ

Сакате да вложите во животно осигурување, но би сакале да можете да ги вложите овие пари и во нешто многу поисплатливо што може да ви донесе поголем профит.

Со вложување средства во Лајф Инвест не само што го осигурувате вашиот живот, туку имате можност да добиете и многу поголем профит за парите што ги вложувате.

Прв ваков производ на пазарот за животно осигурување во Македонија со кој сумата наменета за штедење се инвестира во акциски фондови. Со инвестиција во овој вид на животно осигурување истовремено инвестирате и во хартии од вредност на реномирани светски компании.
Осигурете го вашиот живот и дајте си можност да добиете многу повеќе за парите што ги вложувате!

Корисни линкови

Македонска берза АД Скопје

ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје

Што добивате со Лајф Инвест?

 • Штедна функција, осигурување и
  инвестиција за Вас и Вашето семејство
 • Поголеми добивки од кој било друг производ
  на осигурителниот пазар во Р. С. Македонија
 • Сами ја бирате висината на осигурената сума
 • За успешното инвестирање и оплодување
  на Вашите средства се грижат експерти во
  својата област
 • Можност за дополнително осигурување
  од незгода
 • Можност за дополнително осигурување во случај на операции
 • Дневен надомест за болнички денови
 • Вредноста на вашата инвестиција е заштитена
  со валутна клаузула
 • Осигурувањето важи 24/7 насекаде во светот
УСЛОВИ:
 • Минималната годишна уплата изнесува
  300 евра
 • Овој продукт е наменет за секое лице на
  возраст од 1465 години
 • Времетраењето на осигурувањето може
  да биде од 15 до 25 години
 • Максималниот период на траење на ова
  осигурување е до навршени 75 години на клиентот
 • Како договорувач на осигурувањето, освен
  физички лица, може да се јават и правни лица
 • Начин на плаќање: еднократно и повеќекратно
  (квартално, полугодишно и годишно)

ПОВОЛНОСТИ НА ПРОДУКТОТ

 • Промена на висината на годишната уплата
 • Промена на начинот на плаќање
 • Капитализација (замрзнување на полисата)
 • Мирување од една година
 • Откуп на полисата (повлекување на средствата)

КАЛКУЛАТОРОдберете производ: