Profit

ПРОФИТ

Постојат многу начини на кои можете да ги инвестирате вашите пари, но нема поважна инвестиција од онаа вложена во посигурна иднина за вас и за вашето семејство. Доколку сте вработени во компанија и наместо бонус сакате работодавецот да ви направи полиса што ќе ве штити вас и вашето семејство, тогаш производот Профит е наменет за вас.

Со еднократно плаќање на премијата осигурување вашиот живот е осигурен на најмалку пет години,
а парите можете да ги подигнете по истекот на првата година.

Животното осигурување Профит, со еднократно плаќање на премијата, не само што ви овозможува да ги заштедите вашите пари, со кои подоцна ќе може да располагате, туку ви овозможува, со само една уплата, вашиот живот да биде осигурен на најмалку пет години,  давајќи ви сигурност вам и на вашите најблиски.
Најдобриот начин да ги инвестирате парите е инвестирање во сигурна иднина за вашите најмили!

Што добивате со ПРОФИТ?

 • Штедна и заштитна функција за Вас и Вашето
  семејство
 • Полисата може да се винкулира во
  корист на банката
 • Вредноста на вашата инвестиција е
  заштитена со валутна клаузула
 • Осигурувањето важи 24/7 насекаде во светот
УСЛОВИ:
 • Минималната годишна уплата изнесува
  1500 евра
 • Овој продукт е наменет за секое лице на
  возраст од 1865 години
 • Времетраењето на осигурувањето може
  да биде од 5 до 40 години
 • Максималниот период на траење на ова
  осигурување е до навршени 85 години на клиентот
 • Како договорувач на осигурувањето, освен
  физички лица, може да се јават и правни лица.
 • Начин на плаќање: еднократно

ПОВОЛНОСТИ НА ПРОДУКТОТ

 • Откуп на полисата по истекот на првата година

КАЛКУЛАТОРОдберете производ: