НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

УПЛАТА

Уплатата може да ја извршите преку уплатница со износ во денарска противвредност според средниот курс на Народна Банка на Р. Македонија

Uplatnica-PP10

Кликни на сликата за да зголемиш

Uplatnica-PP30

Кликни на сликата за да зголемиш

Плаќањето може да го извршите на некоја од следниве трансакциски сметки:

tabela-banki