ОГЛАС за ПРОМОТЕР НА ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕАкционерско друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп Скопје

ourteam

Право на апликација имаат невработени,
но и вработени лица кои имаат потреба од дополнителни приходи.

Ние го цениме трудот на нашите колеги, нивниот начин
на размислување и работа. Нашиот успех е резултат на многубројните идеи на нашите вработени.
Доколку мислиш дека можеш да допринесеш и бидеш дел од нашиот тим, а притоа ги имаш квалификациите
што се наведени подолу, АПЛИЦИРАЈ!

Квалификации

Како осигурителна компанија наша стратешка цел е да развиеме силна и стабилна продажна мрежа, која ја сочинуваат нашите агенти за продажба. Нам во секое време ни се потребни луѓе кои се спремни и мислат дека можат да допринесат и да се развиваат како професионалци токму кај нас.
Како работодавец Winner Life секогаш се стреми кон професионализам и квалитет, како на сегашните така и на идните соработници.

 


 

 • Возраст: над 23 години.
 • BCC
 • Амбициозност
 • Висока мотивираност
 • Комуникативност
 • Вештини за преговарање
 • Способност за тимска работа
 • Одговорност
 • Упорност
 • Иницијативност
 • Лиценцирани застапници за осигурување (имаат предност)
 • Лица со богато портфолио на контакти (имаат предност)
 • Лица со искуство во директна продажба (имаат предност)

Придобивки

 • Обука за личен и професионален развој
 • Можност за градење на кариера и вработување во високо реномирана компанија
 • Можност за надополнување на Вашите редовни месечни примања во висина поголема од просечната плата (хонорарна работа)
 • Одлични услови за работа во пријатна и професионална средина со амбициозен и мотивиран кадар.

C V

Со испраќањето на Вашите лични податоци, изразувате согласност тие да се користат за потребите на сопственото работење на осигурителното друштво ВИНЕР ЛАЈФ-Виена Иншуренс Груп АД Скопје согласно со Законот за лични податоци.
Заинтересираните кандидати да испратат кратка биографија (CV) и мотивационо писмо на следнава e-mail адреса: kariera@winnerlife.mk

Потребна ви е помош?

Доколку ви е потребна било каква информација, посетете го делот со контакт информациите.